Caricature - ALVISS Old

Animation, Cartooning, Character Design
 • 104
 • 5
 • 2
 • ALVISS OLD 
  Caricature
   
  1 sản phẩm được tạo ra bằng phần mềm Zbrush, lấy cảm hứng từ những người già,  vớinhững"nếp nhăn" tạo nên vẻ dẹp huyền bí trên khuôn mặt họ. Nhân vật được biếm họa đi 1 cách độc đáo, ân tượng..

  ------
  This character was produced with the programme Zbrush, inspired by old people and their wrinkles, which created a mystic beauty. In addition, the character was caricatured in a unique and impressed way.
   
  (Copyright belongs to product ALVISS HA)
   
  Thank you for viewing!

Discuss This Project: