3D FILM - THE FEAR

Animation, Digital Art, Film
 • 144
 • 17
 • 1
 • THE FEAR
  Cartoon short film
   
   
  THE FEAR là 1 bộ phim kinh dị với kết thúc mở, THE FEAR là  project kì 4 thuộc trường FPT ARENA. Bộ phim được xây dựng bởi những thành viên trong nhóm của tôi (HTD Goup) với chức vụ là Leader tôi và các bạn HTD đã đưa bộ phim đạt mốc 1 cách hoàn hảo nhất.
   
  THE FEAR là 1 trong 10 bộ phim hay nhất của FPT ARENA năm 2012.
  Được đề cử giải  CLIP AWARD FPT ARENA 2012
   
  ----------------
   
  The Fear, my 4th project, is a horror film with an open end, full with curiosity. This film was produced by the members of my team – HTD Group. The film was published successfully in 2010
  and was nominated for the “Clip award FPT Arena 2012”. On top of that, The Fear was on the top 10 Movies of FPT Arena 2012. 


   
 •  
   
   

Discuss This Project: