ShowReel - 2D Animation VUA THU THANH

Animation, Art Direction, Game Design
 • 135
 • 9
 • 0
 • SHOWREEL-2D ANIMATION VTT
  ART DIRECTION
   
   
  Là sâu chuỗi những nhân vật trong game Vua Thủ Thành  được diễn hoạt 
  chuyển động trong game với hơn 300 nhân vật thời tam quốc   

Discuss This Project: